کاربران گرامي   :
ضمن خوش آمد گويي و تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمند است به منظور دستيابي به هريک از اطلاعات زير پس از ثبت نام و وارد کردن شناسه و رمز عبور برروي سر فصل مورد نظر کليک نمائيد .

 

ليست مسابقات ليگ برتر

جدول مسابقات ليگ برتر در پايان هر هفته

ده نفر گلزن برتر ليگ تا پايان مسابقات هر هفته

بازيکنان اخطاري و اخراجي هر هفته

بازيکنان محروم در هفته هاي بعدي

جدول فراواني گلهاي رد و بدل شده بر مبناي هر 15 دقيقه بازي

جدول فراواني گلهاي زده و در يافتي تيم بر مبناي هر 15 دقيقه در پايان هفته

صورت اسامي بازيکنان اخطاري و اخراجي هر تيم در مسابقات ليگ برتر

چگونگی حضور بازيکنان در رقابتهای دور رفت ليگ برتر