چگونگی حضور و عملکرد بازیکنان تیم فوتبال در مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور در فصل در پایان هفته ( دور )
گلهاي زده درصد گلها تعداد کارتهای دریافتی حضور در ميدان حضور كامل در ميدان حضور در ميدان بعنوان بازيكن تعويضي حضور در ميدان بعنوان بازيكن جايگزين
نام و نام خانوادگي تعداد در تيم در ليگ زرد قرمز تعداد دفعات جمع دقايق تعداد دفعات جمع دقايق تعداد دفعات جمع دقايق تعداد دفعات جمع دقايق