بازخواست فرکی !!!! تفاوت زیاد بازخواست و پرسش

گفتگویی چندی پیش از دکتر مهرزاد خلیلیان مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در مورد وضعیت تیم فوتبال سپاهان در بسیاری از رسانه ها منتشر شد که یکی از روزنامه ها با انتخاب تیتری نادرست  آن را منعکس کرد.

مدیرعامل باشگاه در این گفتگو در پاسخ به سئوالی در مورد چند باخت تیم سپاهان در دیدارهای تدارکاتی تاکید نموده که شکست در دیدارهای تدارکاتی اهمیتی ندارد ولی در این باره از سرمربی تیم سئوال می کند.

عمده رسانه ها این مصاحبه را به شکلی درستی و انگونه که بیان شده منعکس نمودند اما یکی از روزنامه های محترم با انتخاب تیتر بازخواست فرکی این گفتگو را منتشر کرده است.

هر چند گفتگوی دکتر خلیلیان کاملا واضح و بیانگر همه چیز است اما بهتر است روزنامه محترمی که این تیتر تعجب آور را برای این گفتگو انتخاب کرده بداند که بازخواست با سئوال وپرسش تفاوت زیادی دارد.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban