پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 447 در include()‎ (خط ۱۴ در ‎/home/dbfoolad/public_html/sites/all/modules/views_isotope/views-isotope.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 447 در include()‎ (خط ۱۴ در ‎/home/dbfoolad/public_html/sites/all/modules/views_isotope/views-isotope.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 448 در include()‎ (خط ۱۴ در ‎/home/dbfoolad/public_html/sites/all/modules/views_isotope/views-isotope.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 448 در include()‎ (خط ۱۴ در ‎/home/dbfoolad/public_html/sites/all/modules/views_isotope/views-isotope.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 449 در include()‎ (خط ۱۴ در ‎/home/dbfoolad/public_html/sites/all/modules/views_isotope/views-isotope.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 449 در include()‎ (خط ۱۴ در ‎/home/dbfoolad/public_html/sites/all/modules/views_isotope/views-isotope.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 450 در include()‎ (خط ۱۴ در ‎/home/dbfoolad/public_html/sites/all/modules/views_isotope/views-isotope.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 450 در include()‎ (خط ۱۴ در ‎/home/dbfoolad/public_html/sites/all/modules/views_isotope/views-isotope.tpl.php).
فولاد مبارکه سپاهان - گسترش فولاد تبریز - هفته بیست و پنجم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - استادیوم نقش جهان ۱۱-۱۲-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
فولاد مبارکه سپاهان - گسترش فولاد تبریز - هفته بیست و پنجم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - استادیوم نقش جهان ۱۱-۱۲-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
مشکی پوشان - فولاد مبارکه سپاهان - لیگ هفدهم - هفته بیست و چهارم - فصل ۹۷-۹۶ - استادیوم امام رضا مشهد۴-۱۲-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
مشکی پوشان - فولاد مبارکه سپاهان - لیگ هفدهم - هفته بیست و چهارم - فصل ۹۷-۹۶ - استادیوم امام رضا مشهد۴-۱۲-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
تجلیل بازیکنان تیم فوتبال از پیشکسوتان و مدیران سپاهان در حاشیه تمرین سپاهان ۲۳-۱۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
جشن تولد علی کریمی و سعید آقایی در تمرین سپاهان ۲۳-۱۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
فولاد مبارکه سپاهان نفت تهران - هفته بیست و سوم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ استادیوم نقش جهان ۲۰-۱۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
فولاد مبارکه سپاهان نفت تهران - هفته بیست و سوم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ استادیوم نقش جهان ۲۰-۱۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
پرسپولیس - فولاد مبارکه سپاهان هفته بیست و دوم فصل ۹۷-۹۶ - لیگ هفدهم - ۱۳-۱۱-۱۳۹۶استادیوم آزادی
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
پرسپولیس - فولاد مبارکه سپاهان هفته بیست و دوم فصل ۹۷-۹۶ - لیگ هفدهم - ۱۳-۱۱-۱۳۹۶استادیوم آزادی
سال ۱۳۹۶, ویدئو
فولاد مبارکه سپاهان فولاد خوزستان - هفته بیست و یکم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ استادیوم نقش جهان ۶-۱۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
فولاد مبارکه سپاهان فولاد خوزستان - هفته بیست و یکم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ استادیوم نقش جهان ۶-۱۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
سپیدرود رشت - فولاد مبارکه سپاهان - هفته بیستم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۲۹-۱۰-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
سپیدرود رشت - فولاد مبارکه سپاهان - هفته بیستم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۲۹-۱۰-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
فولاد مبارکه سپاهان - ذوب آهن - هفته نوزدهم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۲۲-۱۰-۱۳۹۶ - استادیوم نقش جهان
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
فولاد مبارکه سپاهان - ذوب آهن - هفته نوزدهم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۲۲-۱۰-۱۳۹۶ - استادیوم نقش جهان
سال ۱۳۹۶, ویدئو
پارس جنوبی جم - فولاد مبارکه سپاهان - لیگ هفدهم - هفته هجدهم- فصل ۹۷-۹۶ - ۱۴-۸-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
پارس جنوبی جم - فولاد مبارکه سپاهان - لیگ هفدهم - هفته هجدهم- فصل ۹۷-۹۶ - ۱۴-۸-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
فولاد مبارکه سپاهان - پدیده مشهد - لیگ هفدهم - هفته هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - استادیوم نقش جهان
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
فولاد مبارکه سپاهان - پدیده مشهد - لیگ هفدهم - هفته هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - استادیوم نقش جهان
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار سایپا - فولاد مبارکه سپاهان - هفته ۱۶ - لیگ ۱۷ - فصل ۹۷-۹۶ - ۱-۱۰-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار سایپا - فولاد مبارکه سپاهان - هفته ۱۶ - لیگ ۱۷ - فصل ۹۷-۹۶ - ۱-۱۰-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار استقلال تهران - فولاد مبارکه سپاهان - هفته ۱۵ - لیگ ۱۷ - فصل ۹۷-۹۶ - ۱۵-۹-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار استقلال تهران - فولاد مبارکه سپاهان - هفته ۱۵ - لیگ ۱۷ - فصل ۹۷-۹۶ - ۱۵-۹-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - استقلال خوزستان - هفته ۱۴ - لیگ ۱۷ - فصل ۹۷-۹۶ - ۹-۹-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - استقلال خوزستان - هفته ۱۴ - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۹-۹-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - نفت آبادان - هفته ۱۳ - لیگ ۱۷ - فصل ۹۷-۹۶ - ۳-۹-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - نفت آبادان - هفته ۱۳ - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۳-۹-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی - هفته ۱۲ - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۲۹-۸-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی - هفته ۱۲ - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۲۹-۸-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پیکان - هفته ۱۱ - لیگ ۱۷ - ۹-۸-۱۳۹۶ - نقش جهان
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پیکان - هفته یازدهم لیگ هفدهم ۹-۸-۱۳۹۶- نقش جهان
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار گسترش فولاد تبریز - فولاد مبارکه سپاهان - هفته دهم - لیگ هفدهم - ۲۷-۶-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار گسترش فولاد تبریز - فولاد مبارکه سپاهان - هفته دهم - لیگ هفدهم - ۲۷-۶-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سیاه جامگان - هفته نهم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - استادیوم نقش جهان ۲۱-۷-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سیاه جامگان - هفته نهم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - استادیوم نقش جهان - ۲۱-۷-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پرسپولیس - هفته هفتم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۳۰-۶-۱۳۹۶ - استادیوم نقش جهان
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پرسپولیس - هفته هفتم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۳۰-۶-۱۳۹۶ - استادیوم نقش جهان
سال ۱۳۹۶, ویدئو
خلاصه دیدار فولاد خوزستان و فولاد مبارکه سپاهان -لیگ هفدهم - هفته ششم - فصل ۹۷-۹۶- ۲۳-۶-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد خوزستان و فولاد مبارکه سپاهان -لیگ هفدهم - هفته ششم - فصل ۹۷-۹۶- ۲۳-۶-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
گزارش تصویری از قهرمانی تیم نوجوانان هدنبال دختران سپاهان در مسابقات منطقه پنج کشور ۲۳-۶-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان و نفت آبادان - مرحله یک شانزدهم جام حذفی فصل ۹۷-۹۶ - ۱۶-۶-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان و نفت آبادان - مرحله یک شانزدهم جام حذفی فصل ۹۷-۹۶ - ۱۶-۶-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سپیدرود رشت - هفته پنجم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۳۱-۵-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سپیدرود رشت - هفته پنجم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۳۱-۵-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - ذوب آهن - هفته چهارم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶- استادیوم فولادشهر - ۲۶-۵-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - ذوب آهن - هفته چهارم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - استادیوم فولادشهر - ۲۶-۵-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پارس جنوبی جم - هفته سوم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۲۰-۵-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پارس جنوبی جم - هفته سوم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۲۰-۵-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار پدیده خراسان و فولاد مبارکه سپاهان - هفته دوم - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۱۳-۵-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار پدیده خراسان - فولاد مبارکه سپاهان - هفته دوم لیگ برتر فوتبال - لیگ هفدهم - فصل ۹۷-۹۶ - ۱۳-۵-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سایپا - هفته اول - لیگ هفدهم - ۶-۵-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سایپا - هفته اول - لیگ هفدهم - ۶-۵-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
افتتاح تمرین تیم فوتبال بزرگسالان فولاد مبارکه سپاهان در فصل ۹۶-۹۷ - ۲۴-۳-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار مسئولین روابط عمومی باشگاه سپاهان و فولاد مبارکه اصفهان در روز روابط عمومی ۲۷-۲-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
گزارش تصویری از دیدار محمدرضا ساکت مدیر تیم های ملی و محسن طاهری مدیر عامل باشگاه سپاهان ۲۷-۲-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار استقلال تهران - فولاد مبارکه سپاهان - هفته ۳۰ - لیگ شانزدهم - ۱۴-۲-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار استقلال تهران - فولاد مبارکه سپاهان - هفته ۳۰ - لیگ شانزدهم - ۱۴-۲-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری از نشست صمیمی شهردار اصفهان و دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن - ۱۰-۲-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی تبریز - هفته ۲۹ - لیگ شانزدهم - ۹-۲-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی تبریز - هفته ۲۹ - لیگ شانزدهم - ۹-۲-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم - هفته بیست و هشتم - لیگ شانزدهم - ۳۱-۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان و صبای قم - هفته ۲۸ - لیگ شانزدهم - ۳۱-۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - گسترش فولاد تبریز - هفته ۲۷ - لیگ شانزدهم - ۲۵-۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - گسترش فولاد تبریز - هفته ۲۷ - لیگ شانزدهم - ۲۵-۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان - هفته ۲۶ - لیگ شانزدهم - ۱۸-۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان - هفته ۲۶- لیگ شانزدهم - ۱۸-۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سایپا - هفته ۲۵ - لیگ شانزدهم - ۱۲-۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سایپا - هفته ۲۵ - لیگ شانزدهم - ۱۲-۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, ویدئو
گزارش تصویری اولین بازدید زلاتکو کرانچار از استادیوم نقش جهان ۵-۱-۱۳۹۶
سال ۱۳۹۶, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سیاه جامگان - هفته بیست و چهارم - لیگ شانزدهم - ۲۰-۱۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سیاه جامگان هفته ۲۴ - لیگ شانزدهم - ۲۰-۱۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری جسن قهرمانی تیم فوتبال جوانان فولاد مبارکه سپاهان در رقابت های لیگ برتر کشور فصل ۹۵-۹۶ - ۱۵-۱۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - ذوب آهن - هفته بیست و سوم - لیگ شانزدهم - ۱۵-۱۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - ذوب آهن - هفته بیست و سوم - لیگ شانزدهم ۱۵-۱۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پرسپولیس - هفته بیست و دوم - لیگ شانزدهم - ۲۸-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پرسپولیس - هفته بیست و دوم - لیگ شانزدهم - ۲۸-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری حضور خانواده بزرگ باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - میدان امام ( ره )
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری حضور شرکت فولاد مبارکه اصفهان و باشگاه سپاهان در نمایشگاه دستاورد های انقلاب اسلامی - نمایشگاه پل شهرستان - ۲۰-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - ماشین سازی تبریز - هفته بیست و یکم - لیگ شانزدهم - ۲۱-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - ماشین سازی تبریز - هفته بیست و یکم - لیگ شانزدهم - ۲۱-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار پیکان و فولاد مبارکه سپاهان - هفته بیستم - لیگ شانزدهم - ۱۴-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار پیکان و فولاد مبارکه سپاهان - هفته بیستم - لیگ شانزدهم - ۱۴-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - صنعت نفت آبادان - هفته نوزدهم - لیگ شانزدهم - ۹-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - صنعت نفت آبادان - هفته نوزدهم - لیگ شانزدهم - ۹-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - استقلال خوزستان - هفته هجدهم - لیگ شانزدهم - ۴-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فوباد مبارکه سپاهان - استقلال خوزستان - هفته هجدهم - لیگ شانزدهم - ۴-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری ادای احترام به شهدای آتش نشان ساختمان پلاسکو توسط تیم های آکادمی باشگاه ۲--۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری ابراز همدردی سپاهاني ها با قهرمانان آتش نشان -حادثه ساختمان پلاسکو ۲-۱۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان و نفت تهران - هفته هفدهم - لیگ شانزدهم - ۲۹-۱۰-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری هفته دهم لیگ برتر هندبال - فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری کاشان - ۲۸-۱۰-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فوباد مبارکه سپاهان - نفت تهران - هفته هفدهم - لیگ شانزدهم - ۲۹-۱۰-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
خلاصه دیدار پدیده خراسان - فولاد مبارکه سپاهان - هفته شانزدهم - لیگ شانزدهم - ۲۴-۱۰-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار پدیده خراسان - فولاد مبارکه سپاهان - هفته شانزدهم - لیگ شانزدهم - ۲۴-۱۰-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - نفت تهران - مرحله نیمه نهایی جام حذفی - ۱۰-۱۰-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - نفت تهران - مرحله نیمه نهایی جام حذفی - فصل ۹۶-۹۵ - ۱۰-۱۰-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - استقلال تهران - هفته پانزدهم - لیگ شانزدهم - ۵-۱۰-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - استقلال تهران - هفته پانزدهم - لیگ شانزدهم - ۵-۱۰-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سایپا - مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی - ۳۰-۹-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سایپا - مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی - ۳۰-۹-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی تبریز - هفته چهاردهم - لیگ شانزدهم - ۲۶-۹-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی تبریز - هفته چهاردهم - لیگ شانزدهم ۲۶-۹-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم - هفته سیزدهم - لیگ شانزدهم - ۱۹-۹-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
فیلم خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم - هفته سیزدهم - لیگ شانزدهم - ۱۹-۹-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار گسترش فولاد تبریز - فولاد مبارکه سپاهان - هفته دوازدهم - لیگ شانزدهم - ۱۱-۹-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار گسترش فولاد تبریز - فولاد مبارکه سپاهان - هفته دوازدهم - لیگ شانزدهم - ۱۱-۹-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - فولاد خوزستان - هفته یازدهم - لیگ پانزدهم - ۴-۹-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - فولاد خوزستان - هفته یازدهم - لیگ پانزدهم - ۴-۹-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار آلومینیوم اراک - فولاد مبارکه سپاهان - مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی کشور - ۲۸-۸-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار آلومینیوم اراک - فولاد مبارکه سپاهان - مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی کشور - ۲۸-۸-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان و پارس جنوبی - مرحله یک شانزدهم جام حذفی ۱۴-۸-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری از افتتاح ورزشگاه نقش جهان ۱۲-۸-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پارس جنوبی - یک شانزدهم جام حذفی - ۱۴-۸-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
خلاصه دیدار سایپا و فولاد مبارکه سپاهان - هفته دهم - لیگ شانزدهم - ۶-۸-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار سایپا و فولاد مبارکه سپاهان هفته دهم - لیگ شانزدهم - ۶-۸-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار های اخیر مدیر عامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان تا تاریخ ۱-۸-۱۳۹۵- قسمت دوم
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار های اخیر مدیر عامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان تا تاریخ ۱-۸-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان و سیا جامگان - هفته نهم - لیگ پانزدهم - ۳-۷-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان و یساه جامگان - هفته نهم - لیگ پانزدهم - ۳۱-۷-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
خلاصه دیدار ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان - هفته هشتم - لیگ پانزدهم - ۲۴-۷-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان - هفته هشتم - لیگ پانزدهم - ۲۴-۷-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار تیم های غذای سبز مشهد - فولاد مبارکه سپاهان - جام حذفی - فصل ۹۵-۹۶ - ۸-۷-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری از مراسم اختتامیه مدرسه فوتبال ترم تابستان ۹۵ - ۱۰-۷-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
تجلیل باشگاه سپاهان از خانواده های دو شهید مدافع حرم - در هفته دفاع مقدس - ۳۱-۶-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار سپاهان - پرسپولیس - لیگ شانزدهم - هفته هفتم - ۳۱-۶-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار سپاهان- پرسپولیس- لیگ شانزدهم - هفته هفتم - ۳۱-۶-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار ماشین سازی تبریز - فولاد مبارکه سپاهان - لیگ شانزدهم - هفته ششم - ۲۵-۶-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار ماشین سازی تبریز و فولاد مبارکه سپاهان - لیگ شانزدهم - هفته ششم - ۲۵-۶-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان و پیکان تهران - لیگ شانزدهم ۲۰-۶-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان- پیکان - لیگ شانزدهم ۲۰-۶-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
تصاویری دیگر از حضور کادر فنی، سرپرستی و بازیکنان تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در جمع فولاد مردان شرکت فولاد مبارکه اصفهان۱-۶-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان - فولاد مبارکه سپاهان - هفته چهارم - لیگ شانزدهم - ۲۱-۵-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویر دیدار صنعت نفت آبادان - فولاد مبارکه سپاهان هفته چهارم- لیگ شانزدهم - ۲۱-۵-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری از غرفه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در نهمین نمایشگاه فولاد و متالوژی - ۱۲-۵-۱۳۹۵- بخش چهارم
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری از غرفه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در نهمین نمایشگاه فولاد و متالوژی - ۱۲-۵-۱۳۹۵- بخش سوم
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری ازغرفه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در نهمین نمایشگاه فولاد و متالوژی - ۱۲-۵-۱۳۹۵-قسمت دوم
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری ازغرفه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در نهمین نمایشگاه فولاد و متالوژی - ۱۲-۵-۱۳۹۵-قسمت اول
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار سپاهان - استقلال خوزستان - هفته سوم - لیگ شانزدهم - ۱۶-۵-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - استقلال خوزستان - هفته سوم - لیگ شانزدهم - ۱۶-۵-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
خلاصه دیدار نفت تهران - فولاد مبارکه سپاهان - لیگ شانزدهم - هفته دوم ۱۱-۵-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری از ضبط گروه موسیقی سپاهان - مرداد ماه ۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پدیده مشهد - هفته اول - شانزدهمین دوره - ۵-۵-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پدیده مشهد - هفته اول - شانزدهمین دوره -۵-۵-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان و منتخب شهر کرد -اردوی اماده سازی - تیر ماه ۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری از اردوی آماده سازی تیم سپاهان در شهرکرد ۸-۴-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری اولین تمرین تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در فصل ۹۵-۹۶
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری بازیکنان جدید فولاد مبارکه سپاهان در فصل ۹۵-۹۶
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویر دیدار فولاد مبارکه سپاهان - پدیده مشهد- سی ام - لیگ پانزدهم - ۲۴-۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان و پدیده مشهد از سی ام از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
خلاصه دیدار راه آهن - فولاد مبارکه سپاهان هفته بیست و نهم- لیگ پانزدهم - ۱۹-۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویر دیدار راه آهن - فولاد مبارکه سپاهان هفته بیست و نهم- لیگ پانزدهم - ۱۹-۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویر دیدار فولاد مبارکه سپاهان - الاتحاد عربستان- لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶- ۱۵-۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان ایران و الاتحاد عربستان - لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶ - ۱۵-۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان و گسترش فولاد تبریز از هفته بیست و هفتم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویر دیدار فولاد مبارکه سپاهان - گسترش فولاد تبریز- هفته بیست و هشتم- لیگ پانزدهم - ۹-۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار نفت تهران و فولاد مبارکه سپاهان از هفته بیست و هفتم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویر دیدار نفت تهران - فولاد مبارکه سپاهان هفته بیست و هفتم- لیگ پانزدهم - ۵-۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار الاتحاد عربستان - فولاد مبارکه سپاهان - لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا ۲۰۱۶ - ۱-۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان ایران و الاتحاد عربستان - لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶ - ۱-۲-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان و استقلال اهواز از هفته بیست و ششم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵
سال ۱۳۹۵, ویدئو
گزارش تصویر دیدار فولاد مبارکه سپاهان - استقلال اهواز- هفته بیست و ششم- لیگ پانزدهم - ۲۶-۱-۱۳۹۵
سال ۱۳۹۵, گزارش تصویری
گزارش تصویر دیدار استقلال تهران - فولاد مبارکه سپاهان هفته بیست و پنجم- لیگ پانزدهم - ۲۳-۱-۱۳۹۵
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
خلاصه دیدار استقلال تهران و فولاد مبارکه سپاهان از هفته بیست و پنجم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵
ویدئو, سال ۱۳۹۴
خلاصه دیدار لوکوموتیو ازبکستان و فولاد مبارکه سپاهان ایران- لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶ - ۱۸-۱-۱۳۹۵
ویدئو, سال ۱۳۹۴
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان و ملوان بندر انزلی از هفته بیست و چهارم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵ - ۱۲-۱-۱۳۹۵
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویر دیدار فولاد مبارکه سپاهان - ملوان بندر انزلی- هفته بیستم و چهارم - لیگ پانزدهم - ۱۲-۱-۱۳۹۵
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان ایران و لوکوموتیو ازبکستان - لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶ - ۲۵-۱۲-۱۳۹۴
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویر دیدار فولاد مبارکه سپاهان ایران - لوکوموتیو ازبکستان- لیگ قهرمانان آسیا - ۲۰۱۶ - ۲۵-۱۲-۱۳۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
تیزر تبلیغ مسابقه فولاد مبارکه سپاهان - لوکوموتیو ازبکستان ۲۰۱۶
ویدئو, سال ۱۳۹۴
خلاصه دیدار سیاه جامگان و فولاد مبارکه سپاهان از هفته بیست و سوم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویر دیدار سیاه جامگان - فولاد مبارکه سپاهان هفته بیست و سوم - لیگ پانزدهم - ۲۰-۱۲-۱۳۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان و صبای قم از هفته بیست و دوم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵ -۱۶-۱۲-۱۳۹۴
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویر دیدار فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم - هفته بیست و دوم - لیگ پانزدهم - ۱۶-۱۲-۱۳۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری مشارکت طلایی پوشان در ویژه برنامه روزدرختکاری ۱۵-۱۲-۱۳۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
فیلم خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان - النصر امارات - دبی - ۱۱-۱۲-۱۳۹۴
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری از تمرین تیم پیشکسوتان - ۱۰-۱۲-۱۳۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
تصاویری از ورود تیم فولاد مبارکه سپاهان به امارات از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان و النصر امارات از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری دیدار فولاد مبارکه سپاهان -النصر امارات از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری ورود تیم فوتبال النصر امارات به اصفهان -مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶-
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری دیدار تراکتورسازی تبریز -فولاد مبارکه سپاهان-لیگ پانزدهم-هفته بیست ویکم -۹۴/۱۱/۲۹
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
خلاصه دیدار فولاد مبارکه سپاهان و سایپا البرز از هفته بیستم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویر دیدار فولاد مبارکه سپاهان - سایپا البرز- هفته بیستم- لیگ پانزدهم - ۲۳-۱۱-۱۳۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
خلاصه دیدار فولاد خوزستان و فولاد مبارکه سپاهان از هفته نوزدهم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویر دیدار فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان هفته نوزدهم - لیگ پانزدهم - ۱۸-۱۱-۱۳۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویر دیدار پرسپولیس - سپاهان هفته هجدهم - ورزشگاه آزاددی - لیگ پانزدهم - ۱۳-۱۱-۱۳۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
فیلم خلاصه دیدار پرسپولیس - سپاهان - هفته هجدهم - ورزشگاه آزادی- لیگ پانزدهم ۱۳-۱۱-۱۳۹۴
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گفتگوی رادیویی با استیماچ ۳-۱۱-۱۳۹۴
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری دیدار سپاهانی ها از مهدی میرسعیدی لیدر سپاهان ۱-۱۱-۱۳۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
ویدئوی حضور سپاهانی ها در برنامه زنده رود ۲۵-۱۰-۱۳۹۴
ویدئو, سال ۱۳۹۴
ویدئو گل علی کریمی به تیم ملی قطر
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری از حضور سپاهانی ها در برنامه زنده رود ۲۵-۱۰-۱۳۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
جدیدترین گفتگوی شبکه صدای سپاهان با ایگور استیماچ سرمربی تیم فوتبال سپاهان ۱۲-۱۰-۱۳۹۴
ویدئو, سال ۱۳۹۴
فیلم خلاصه شهرآورد اصفهان هفته هفدهم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برترفصل ۹۵-۹۴
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری دیدار شهرآورد اصفهان هفته هفدهم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برترفصل ۹۵-۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری دیدار استقلال خوزستان و فولاد مبارکه سپاهان از هفته شانزدهم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برترفصل ۹۵-۹۴
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
کلیپ کریسمس ۲۰۱۶ با صدای ایگور استیماچ
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری از مراسم کریسمس طلایی ۲۰۱۶ با حضور سپاهانی ها
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری دیدار پدیده مشهد و فولاد مبارکه سپاهان از هفته پانزدهم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
خلاصه دیدار پدیده مشهد و فولاد مبارکه سپاهان از هفته پانزدهم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر فصل ۹۴-۹۵
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری مراسم اختتامیه ترنمنت super mokh کشور مالزی ۲۰۱۶
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
کلیپ اختصاصی از قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶ کشور مالزی
ویدئو, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری قرعه کشی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶ کشور مالزی
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری دیدار تیم ۱۳ سال سپاهان و ۱۳ سال تایگر مالزی ترنمنت super mokh کشور مالزی
گزارش تصویری, سال ۱۳۹۴
گزارش تصویری دیدار تیم ۱۲ سال سپاهان و تیم ملی ۱۳ سال فلیپین - ترنمنت super mokh کشور مالزی ۲۰۱۵