آگهی مزایده فروش خودروی اتوبوس

شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس بنز O500 مدل ۸۶ اتاق مانی دارای کارکرد ۵۲۰ هزار کیلومتر را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۳/۲۸ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ به آدرس: اصفهان، خیابان باغ دریاچه، روبروی کوچه باغ رستگار، مجموعه باغ دریاچه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان مراجعه نمایند.

کلیه هزینه‌های متعلقه از درج آگهی، کارشناسی و ارزش افزوده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

لازم به ذکر است که باشگاه در قبول یارد هر یک از یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد

تلفن تماس جهت هماهنگی: ۰۹۱۳۰۰۰۹۴۰۵

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban