استعفای رمضانی ازمدیررسانه ای باشگاه سپاهان

مرتضی رمضانی راد مدیررسانه ای تیم فوتبال باشگاه فولادمبارکه سپاهان از سمت خوداستعفا داد.

مرتضی رمضانی درگفتگویی با پایگاه خبری سپاهان عنوان کرد از انجاییکه حجم کار درحوزه رسانه ای تیم فوتبال بالا است وتمام وقت میبایست در اختیارتیم باشم وازطرفی درگیربرخی ازبرنامه ها وگرفتاری های شخصی هستم لذا استعفای خود را به باشگاه اعلام کردم، اما دربخش دیگری ازکادر اداری با باشگاه همکاری خواهم داشت.

براساس تصمیم مهندس تابش سرپرست باشگاه قرارشد تا پایان فصل حمید باقری مدیرروابط عمومی باشگاه مسئولیت اموررسانه ای تیم فوتبال را نیز عهده دارباشند.

باشگاه سپاهان ضمن تقدیراززحمات مرتضی رمضانی درطول تصدی مدیررسانه ای تیم فوتبال سپاهان، درادامه ی راه برای وی آرزوی موفقیت مینماید.

 

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban