بازگشت دنیل نوروزی به لیگ دانمارک

مدافع دورگه ایرانی- دانمارکی به تیم ناعستود پیوست.

دنیل نوروزی که برای حضور در سپاهان به ایران آمد و قرارداد همکاری نیز امضا کرد اما به دلیل مشکلات مربوط به سربازی نتوانست برای طلایی پوشان بازی کند، به لیگ دانمارک برگشت.
او با انتشار عکسی از پیوستنش به تیم ناعستود دانمارک در اینستاگرام خود خبر بازگشتش در این کشور را اعلام کرد.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban