با رسیدن غایب ها، سپاهان ترسناک تر می شود

سیصد و هفتاد  و هشتمین  شماره روزنامه الکترونیک صدای سپاهان منتشر شد.  

به گزارش پایگاه خبری سپاهان ،این روزنامه با نگاهی به رخدادها و اخبار روزانه سپاهان، هر روز در شبکه صدای سپاهان به آدرس www.sedayesepahan.irمهمان شماست.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban