به خاطر هواداران، جانانه مبارزه کنید

دویست و سی و ششمین شماره روزنامه الکترونیک صدای سپاهان منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سپاهان ،این روزنامه با نگاهی به رخدادها و اخبار روزانه سپاهان، هر روز در شبکه صدای سپاهان به آدرس www.sedayesepahan.ir مهمان شماست . 

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban