به یاد مرد جاودانه انقلاب اسلامی

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان سالگرد شهادت مرد بزرگ انقلاب اسلامی دکتر بهشتی و یاران با وفايش را گرامی می دارد.

......................

ما در زیر بار سختی ها و مشکلات و دشواری ها قد خم نمی کنیم. ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند. تنها موقعی سرپا نیستیم که یا کشته شویم، و یا زخم بخوریم و به خاک بیفتیم و الا هیچ قدرتی پشت ما را نمی تواند خم کند. "شهید دکتر بهشتی"

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban