تاریخ سازی وزنه برداران ایران

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان قهرمانی و تاریخ سازی تیم ملی وزنه برداری ایران در رقابت های جهانی را تبریک می گوید.

این قهرمانی که برای اولین بار انجام شد گوارای وجود همه ایرانیان

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban