تبریک سازمان ورزشی شهرداری به محسن طاهری

سازمان ورزش شهرداری اصفهان در پیامی انتخاب محس طاهری به عنوان مدیرعامل نمونه اخلاق در حوزه باشگاهداری ایران را تبریک گفت.

 در این پیام که توسط علی قاسمی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان منتشر شده، انتخاب مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به عنوان  مدیر برتر اخلاق در ورزش کشور را نشانگر اخلاق مداری مدیرعامل و دست اندرکاران باشگاه دانسته و آن را باعث افتخار هواداران و ورزش استان اصفهان قلمداد کرده اند. 

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban