تجلیل مديرعامل باشگاه از تلاشگران روابط عمومی فولاد مبارکه

بمناسبت بیست و هفت  اردیبهشت روز ارتباطات وروابط عمومی مهندس طاهری مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان وپرسنل روابط عمومی این باشگاه بادکترناظمی مدیرروابط عمومی مجتمع فولادمبارکه وهمکارانشان بمنظورگسترش ارتباطات وهمکاریهای بیشتر دیداروگفتگوکردند.
در پایان این دیدار، مهندس طاهری با اهدای يادمان باشگاه به دکترناظمی از همه حمایت های آنان از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان قدردانی نمودوابراز امیدواری کرد تیمهای باشگاه بتوانند همچون گذشته باافتخارافرینی درمیادین ورزشی به نوعی پاسخگوی زحمات کارگران پرتلاش شرکت فولادمبارکه درخط اول جبهه ی صنعت باشند.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban