ترکیب صنعت نفت مقابل سپاهان

به گزارش روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ترکیب تیم صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان  به شرح ذیل می باشد ؛

علی عبداله زاده - مگنوباتیستا - مرتضی اسدی - جاسم کرار - حسین ساکی - محمدامین درویشی - محمدزهیونیک نفس - لوسینو پریرا - حامدپاکدل - مسعودابراهیم زاده - سوشامکانی

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban