تسلیت به همکار

با خبر شدیم مهندس علی اکبرپاکنهاد وهمچنین حسین کدخدایی ازهمکاران شاغل دراستادیوم نقش جهان درغم ازدست دادن عمو ومادر خود عزادارشدند.

این مصیبت را به ایشان وخانواده های محترمشان تسلیت عرض نموده وبرای انمرحومین علودرجات وبرای بازماندگان عمرباعزت وصبروشکیبایی ازدرگاه ایزد منان خواهانیم.

 

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban