تصاویری از تمرینات شاگردان کرانچار

تصاویری از تمرینات تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در مجموعه فردوس از دریچه دوربین امیرحسین رضی

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban