تصاویری از تمرینات شاگردان کرانچار

تصاویری از آخرین تمرین شاگردان کرانچار پیش از مصاف با تراکتور که روز گذشته در مجموعه باغ فردوس برگزار شد را از دریچه دوربین شهرام شریفی مشاهده نمایید.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban