تمرینات سپاهان پشت درهای بسته

تمرینات سپاهان همانند روال گذشته سه روز قبل از هر مسابقه پشت درهای بسته برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری سپاهان، با توجه به تداوم این روال، با توجه به صلاحدید کادرفنی  همه تمرینات زردپوشان قبل از مصاف با استقلال تهران بدون حضور تماشاگران و پشت درهای بسته برگزار می شود.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban