جشنواره گل توسط نوجوانان سپاهان

به گزارش روابط عمومی باشگاه فولادمبارکه سپاهان درهفته دهم ازرقابت های فوتبال نوجوانان کشور تیم فوتبال فولادمبارکه سپاهان درمجموعه ورزشی صفائیه میزبان صنعت نفت آبادان بود.
طلایی پوشان سپاهان در این دیدار جشنواره گل به راه انداختند ومیهمان خود را با نتیجه  ۵ برصفر بدرقه کردند.
گلهای سپاهان را:
رضا اروین یاسین سلمانی محمدایزدی محمدمهدی خوشبخت وامیرحسین نائبیان بثمر رساندند.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban