حضور پیشکسوتان در نمایشگاه یاران سپاهانی

پیشکسوتان فوتبال اصفهان در نوبت های مختلف در نمایشگاه عکس یاران سپاهانی حاضر شدند.

به گزارش پایگاه خبری سپاهان، محمود یاوری، مهدی حسام و جمعی دیگر از پیشکسوتان فوتبال اصفهان در نوبت های مختلف از نمایشگاه عکس یاران سپاهانی( در مجموعه اصفهان سیتی سنتر- طبقه اول - سالن نگارخانه) بازدید کردند.

این نمایشگاه تا بیست و هشتم تیرماه دایر است.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban