حمایت دکتر سبحانی از مدیریت سپاهان

چهارصد و شصت و ششمین شماره روزنامه الکترونیک صدای سپاهان منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سپاهان ،این روزنامه با نگاهی به رخدادها و اخبار روزانه سپاهان، هر روز در شبکه صدای سپاهان به آدرس www.sedayesepahan.irمهمان شماست

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban