زمان تست تیم های صنعت فولاد ویژه پرسنل و خانواده های شرکت فولاد مبارکه

به گزارش روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، زمان انجام تست از پرسنل شرکت فولاد مبارکه و خانواده های ایشان اعلام گردید.

به همین منظور پرسنل شرکت فولاد مبارکه اصفهان می توانند بر اساس جداول زیر به محل تمرینات مراجعه نمایند:

توضیحات

۱- جهت رده های سنی نوجوانان و جوانان ارائه کپی شناسنامه و کارت پرسنلی شاغل فولاد به سرپرست تیم الزامی می باشد .

۲- همراه داشتن البسه متناسب با رشته ورزشي در هنگام تست الزامي است .

۳- کلیه تست دهندگان حق عضویت در یک تیم بعنوان ورزشکار یا کادر را خواهند داشت .

۴- كليه تست دهندگان موظف به داشتن كارت بيمه ورزشي مي باشند و مسئوليت آن بعهده تست دهنده خواهد بود .

 

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban