زمان نشست خبری سرمربیان سپاهان وپرسپولیس مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری سپاهان وبنا براعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال کشور نشست خبری سرمربیان تیمهای فولادمبارکه سپاهان وپرسپولیس تهران قبل از رویارویی بایکدیگر روزپنجشنبه ۱۲ بهمن ازساعت ۱۳:۳۰ درمحل سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار خواهدشد.

دیدارتیمهای فولادمبارکه سپاهان وپرسپولیس تهران روزجمعه ۱۳بهمن ساعت ۱۵:۵۰ درورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban