سریال تکراری امتیازسوزی های سپاهان

چهارصد و شصت ویکمین شماره روزنامه الکترونیک صدای سپاهان منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سپاهان ،این روزنامه با نگاهی به رخدادها و اخبار روزانه سپاهان، هر روز در شبکه صدای سپاهان به آدرس www.sedayesepahan.irمهمان شماست. 

 

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban