عیادت لئون از مهدی میر سعیدی

کاپیتان سابق سپاهان از هوادار قدیمی و پیشکسوت باشگاه عیادت کرد.

به گزارش پایگاه خبری سپاهان، لئون استپانيان کاپیتان سابق و پيشکسوت محبوب سپاهان از مهدی میر سعیدی هوادار پيشکسوت باشگاه که مدت ها در بستر بیماری آست عيادت کرد.

 

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban