عید مبعث مبارک باد

 

به شکوه و عظمت پیامبر رحمت و به یمن کرامت آن رحمتُ للعالمین قلبها به تسخیر در آمده و شعله های سرکش در ید قدرت او قرار می گیرند . پیامبری که تا اعماق تاریخ بر امت ها و نشانه های بشریت نور روشنائی و فضیلت را گسترانیده و هم اوست که اشرف مخلوقات و سرور کائنات است .
عید مبعث سالروز برگزیده شدن خوبترین خلقت خدا ، تبسم سبز ایمان ، رسول گل و نور و عشق حضرت محمد مصطفی (ص) بر تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban