غیاثی:گل طارمی مردود بود/ امیری باید اخراج می شد

رضا غیاثی رئیس سابق کمیته داوران در پایان دیدار سپاهان و پرسپولیس به نقد داوری اکبریان پرداخته است.

 

اکبریان سردرگم بود
قضاوتی پر حادثه وپر اشتباه از سوی داور؛  ازهمان اول بازی روند داوری وخطاهایی که داور به اشتباه اینور وآنور میگرفت حکایت از یک سردرگمی درقضاوت میکرد.

 

مهم ترین اشتباه داور اخراج نکردن گلر سپاهان بود
 مهمترین اشتباه داور در دقیقه٥٥ بازی رخ داد انجا که داور بدرستی خطای دروازه بان روی طارمی را پنالتی اعلام کرد وبه دروازه بان کارت زرد نشان داد. اما باید گلر را اخراج میکرد.

 

گل طارمی مردود بود
 طارمی ورضائیان برای زدن ضربه پنالتی نقشه خاص دوضرب زدن پنالتی را کشیدند تا اینجای کار هم مشکلی نیست داور فرمان زدن پنالتی را میدهد اما قبل از انکه رضائیان به توپ ضربه بزند طارمی وارد قوس محوطه جریمه شد وضربه دوم را زد. ورود او به محوطه جریمه زودتر از ضربه رضائیان خطا بود وچون ضربه پنالتی گل شده  بود جریمه طارمی یک ضربه ازاد غیر مستقیم بر علیه تیم پرسپولیس بود وگل هم قبول نبود که متاسفانه داور این قانون جدید را بلد نبود.

 

خطای روی مهرداد محمدی درست بود
در دقیقه ٨٠ محمد انصاری روی محمدی مرتکب خطا شد وداور بدرستی  اعلام پنالتی کرد وبه او اخطار داد.

 

پنالتی و اخراج جریمه درست برای حاج صفی بود
مجدداً در دقیقه ٨٤ حاج صفی روی طارمی مرتکب خطا شد اعلام پنالتی ودادن کارت زرد دوم به او واخراجش از سوی داور درست بود.

 

امیری می توانست اخراج شود
داور باید در دقیقه٧٩ به وحید امیری اخطار میداد که نداد اگر این اخطار به او داده شده بود او در دقیقه ٩٣ باید با کارت زرد دوم از بازی اخراج میشد  در طول بازی چند خطای با جریمه شخصی اتفاق افتاد که داور به ان توجه نکرد ویا خطا بازیکن این تیم را برای بازیکن ان تیم دیگر اعلام کرد لذا باید گفت داور مسلط بر بازی نبود

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban