فاطمه نصر بانوی سپاهانی به دومین مدال طلای خود دست یافت

در دومین روز رقابت های جهانی شرکت ها در کشور فرانسه، کاروان دو و میدانی کشورمان ۱۱ مدال ( ۶ طلا - ۴ نقره و یک برنز) کسب کردند. در این رقابت ها مریم طوسی در ۲۰۰ متر مدال طلا گرفت. سهند توانایی نیز در ۲۰۰ متر مردان به مدال طلا دست یافت. فاطمه نصر نصرآبادی در ۱۵۰۰ متر بانوان مدال خوش رنگ طلا را به گردن آویخت. همایون همتی نیز در ۱۵۰۰ متر آقایان به مدال طلا دست یافت. در ۴۰۰ متر مردان سجاد هاشمی طلایی شد. در ۴ در ۱۰۰ متر امدادی تیم ۴ نفره روح الله محمدی - سجاد هاشمی - پژمان یار ولی و علی قاسمی با کسب عنوان نخست به مدال طلا رسیدند. در ۲۰۰ متر مردان علی قاسمی نقره گرفت. در ۱۵۰۰ متر مردان پژمان یار ولی هم نقره گرفت. در پرش ارتفاع هادی خوب یاری مدال نقره را بر گردن آویخت. سهند توانایی هم در ۴۰۰ متر مردان نقره گرفت. تیم ۴ در ۱۰۰ متر متشکل از احمد فرود - همایون همتی - هادی خوب یاری و سهند توانایی هم به مدال برنز دست یافتند.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban