مدافع افغانستانی نظر کرانچار را جلب نکرد

محمد هاشمی هم که چند روزی در تمرینات سپاهانی ها شرکت می کرد، موفق به جلب رضایت کرانچار نشد.

  هاشمی مدافع افغانستانی بود که چند روزی در تمرینات سپاهان زیر نظر کرانچار بود تا این مربی در مورد کیفیت او نظر بدهد.

در نهایت پس از حضور چند روزه در تمرینات این مدافع نتوانست نظر کرانچار برای ادامه حضور در سپاهان را کسب کند تا مانند کاپیتان تیم ملی افغانستان یعنی فیصل شایسته که فصل گذشته به مدت نیم فصل در پیکان حضور داشت و تنها چند دقیقه فرصت بازی به او رسید، ایران را ترک کند.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban