مراسم سالگرد پرواز هوادار پیشکسوت سپاهان

مراسم  سالگرد  درگذشت هوادار پیشکسوت سپاهان جمعه برگزار می شود.

مراسم اولین سالگرد پرواز هوادار متعصب باشگاخ فولاد مبارکه سپاهان حاج سیدمهدی میرسعیدی(عرب)روزجمعه ۱۷ آذرماه ازساعت ۱۳ الی ۱۶:۳۰ در قطعه ی نام آوران باغ رضوان اصفهان برگزار میشود.

روحش شادویادش گرامی باد.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban