مسعود تابش میهمان ویژه برنامه " ناز نوروز"

مسعود تابش بهمراه منصور ابراهیم زاده و سیاوش یزدانی میهمانان ویژه ی برنامه "نازنوروز" می باشند.
این برنامه امروز ازساعت ۱۳:۳۰ ازشبکه استانی اصفهان بصورت زنده به روی آنتن می رود.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban