موفقیت سپاهانی ها در لیگ سراسری شمشیربازی بانوان

هفته دوم لیگ سراسری شمشیربازی بانوان با موفقیت و نتایج مطلوب فولاد مبارکه سپاهان به پایان رسید.

به گزارش پایگاه خبری سپاهان، هفته دوم رقابت‌های شمشیربازی لیگ سراسری بانوان در هر سه اسلحه در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار شد.

*نتایج کامل مسابقات به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسلحه سابر

رتبه ۱: دانشگاه آزاد اسلامی(۵بازی، ۵ برد، ۰ باخت، ۱۵ امتیاز)

رتبه ۲: شهرداری کرج (۵ بازی، ۴ برد، ۱ باخت، ۱۳ امتیاز)

رتبه ۲ :طراوت لاهیجان (۵ بازی، ۴ برد، ۱ باخت، ۱۳ امتیاز)

رتبه ۴ : آکادمی شمشیربازی البرز ( ۵ بازی، ۳ برد، ۲ باخت، ۱۱ امتیاز)

رتبه ۵ : شرکت معماری لونی یزد(۵ بازی، ۲ برد، ۳ باخت، ۹ امتیاز)

رتبه ۶ : آترا ارتوپد ارومیه ( ۴ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۸ امتیاز)

رتبه ۷ : امیدهای تهران( ۵ بازی، ۱ برد، ۴ باخت، ۷ امتیاز

رتبه ۷ : آکادمی شمشیربازی ضمیریان( ۵ بازی، ۱ برد، ۴ باخت، ۷ امتیاز)

رتبه ۹ : انجمن دانش آموزی تهران( ۵ بازی، ۰ پیروزی، ۵ باخت، ۵ امتیاز)

اسلحه فلوره

رتبه ۱: دانشگاه آزاد اسلامی( ۵ بازی، ۵ برد، ۰ باخت، ۱۵ امتیاز)

رتبه ۲: امیدهای تهران( ۵ بازی، ۴ برد، ۱ باخت، ۱۳ امتیاز)

رتبه ۲: فولادمبارکه سپاهان(۵ بازی، ۴ برد، ۱ باخت، ۱۳ امتیاز)

رتبه ۲: سیمان مازندران( ۵ بازی، ۴ برد، ۱ باخت، ۱۳ امتیاز)

رتبه ۵: آکادمی شمشیربازی البرز( ۵ بازی، ۱ برد، ۴ باخت، ۷ امتیاز)

رتبه ۵: صحت پیشه البرز( ۵ بازی، ۱ برد، ۴ باخت، ۷ امتیاز)

رتبه ۵: آرسال توان تبریز( ۵ بازی، ۱ برد، ۴ باخت، ۷ امتیاز)

رتبه ۸: انجمن دانش آموزی تهران( ۵ بازی، ۰ پیروزی، ۵ باخت، ۵ امتیاز)

رتبه ۹: شهرداری کرج( ۰ بازی، ۰ برد، ۰ باخت، ۰ امتیاز)

اسلحه اپه

رتبه ۱: دانشگاه آزاد اسلامی( ۶ بازی، ۶ برد، ۰ باخت، ۱۸ امتیاز)

رتبه ۲: فولادمبارکه سپاهان (۶بازی، ۵ برد، ۱ باخت، ۱۶ امتیاز)

رتبه ۳: خانه شمشیربازی همدان( ۶ بازی، ۴ برد، ۲ باخت، ۱۴ امتیاز)

رتبه ۴: آکادمی شمشیربازی البرز( ۶ بازی، ۳ برد، ۳ باخت، ۱۲ امتیاز)

رتبه ۴: امیدهای تهران( ۶ بازی، ۳ برد، ۳ باخت، ۱۲ امتیاز)

رتبه ۴: سیمان مازندران:( ۶ بازی، ۳ برد، ۳ باخت، ۱۲ امتیاز)

رتبه ۷: طراوت لاهیجان:( ۶ بازی، ۲ برد، ۴ باخت، ۱۰ امتیاز)

رتبه ۸: آرسال توان تبریز( ۶ بازی، ۱برد، ۵ باخت، ۸ امتیاز)

رتبه ۹: انجمن دانش آموزی تهران( ۶ بازی، ۰ برد، ۶ باخت، ۶ امتیاز)

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban