هواداران سپاهان فوق العاده اند

سیصد و شصت و نهمین  شماره روزنامه الکترونیک صدای سپاهان منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری سپاهان ،این روزنامه با نگاهی به رخدادها و اخبار روزانه سپاهان، هر روز در شبکه صدای سپاهان به آدرس www.sedayesepahan.irمهمان شماست.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban