هواداران سپاهان پنجشنبه در آزادی

صد و سی و دومین شماره روزنامه الکترونیک صدای سپاهان منتشر شد.

این روزنامه با نگاهی به رخدادها و اخبار روزانه سپاهان، هر روز در شبکه صدای سپاهان به آدرس www.sedayesepahan.ir مهمان شماست. 

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban