هوادار تراکتور پیاده به اصفهان رسید

یکی از هواداران تیم تراکتورسازی با پای پیاده از آذربایجان حرکت کرد و دیروز به اصفهان رسید!

شهریار عباس زاده هوادار تیم تراکتورسازی که در گذشته نیز برای بازی تراکتورسازی و استقلال پیاده به تهران سفر کرده بود، اینبار از شهر خداآفرین ۱۴۰۰ کیلومتر را با پای پیاده سپری کرد تا دیروز به اصفهان رسید و خودش را برای بازی تراکتورسازی و سپاهان آماده کرد.

این هوادار روز ۲۱ فروردین ماه از خداآفرین حرکت کرده بود و دیروز در اصفهان با استقبال هواداران سپاهان مواجه شد.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban