پيش به سوی عصر طلايي

سیصد و بیست و سومین شماره روزنامه الکترونیک صدای سپاهان منتشر شد.

 به گزارش پایگاه خبری سپاهان ،این روزنامه با نگاهی به رخدادها و اخبار روزانه سپاهان، هر روز در شبکه صدای سپاهان به آدرس www.sedayesepahan.irمهمان شماست.

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban