چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند

شبي براي برگشتن،
شبي براي رسيدن
شبي براي رقم زدن
وشبي براي گريستن...

شب قدر است و آسمان و زمين، عرش و فرش درهاي خود را گشونده اند، ملائك ماموريت خاصي دارند و گويي قرار است در يك شب خاص ميهماني بزرگي رقم بخورد و سرنوشت راتعيين كنند!
هركس با چهره اي، توشه اي و قلبي مي ايد و گويي امشب قرار است بعضي برگردند، بعضي نامه خود را امضا شده تحويل بگيريد و بعضي با گريستن نسبت به دوري از معشوق ابراز ندامت كنند!

روابط عمومي باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ،ضمن عرض قبولي طاعات وعبادات همه روزه داران, از عموم مردم عزيز دعوت به حضور در مراسم شب قدر و احيا مي نماید والتماس دعا از همه عزيزان...

آن شب قدر كه گويند اهل خلوت امشب است

كوفه
مسجد
محراب
علي

اينها تنها واژگاني هستند كه شايسته رمضانند و بهره شب هاي قدر...
از ولادت در كعبه تا محراب شهادت را به روشني نور طَي كرد و اما امشب آسمان و ستارگانش، زمين و موجوداتش از حادثه اي بزرگ مي ترسند، به گونه اي كه جبرييل گفت خلقت را هرگز چنين جفاكار نديدم...

علي جان
ضربت بر سر نازنينت ضربت بر خلقت جهان آفرينش بود، امشب محراب با خون تو تزيين مي شود و عرشيان و فرشيان به حال تو گريانند!

علي جان
غم تو را با هيچ قلمي و با هيچ زباني نميتوان نوشت وبيان كرد...
اما چشمان ما حتما در اين ماتم خواهد گريست....

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban