کادر داوری دیدار سپاهان ، صنعت نفت آبادان

به گزارش روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ، قضاوت دیدار طلائی پوشان سپاهان در مصاف با صنعت نفت آبادان بر عهده بیژن حیدری می باشد

کمک های حیدری در این دیدار بدین شرح است  :

کمک داوراول : مهدی الوندی

کمک داور دوم : رحیم شاهین

داورچهارم : جوادرحیم زاده

ناظرداوری : حسین خانبان

نماینده فدراسیون : رضاعبدی

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban