کادر داوری وناظر دیدارفولادمبارکه سپاهان واستقلال تهران

به گزارش روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ، ترکیب کادر داوری و ناظر دیدار فولاد مبارکه سپاهان و استقلال تهران بدین شرح می باشد ؛

داورذ: محمدرضااکبریان

کمک داوراول : آرمان اسعدی

کمک داوردوم : اسدحاج محمد

داورچهارم : شاهواصلانی

نماینده فدراسیون : فرج الله یثربی

ناظرداوری : محمدعلی فروغی

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban