گفتگوی ویدئویی صدای سپاهان با آزاده زارعی

گفتگوی ویدئوی شبکه صدای سپاهان با آزاده زارعی را مشاهده نمائید.
گفتگوی ویدئویی این شبکه با آزاده زارعی هنرمند محبوب اصفهانی و سپاهانی سینما و تلویزیون را در سیمای سپاهان،کانال ویدئویی شبکه صدای سپاهان مشاهده به آدرس www.sedayesepahan.ir مشاهده نمائید.

لینک ویدئو:

http://www.aparat.com/v/srhH7

© Copyright 2014, FCSepahan.‎design@ordiban