کاربران گرامي :
براي مطلع شدن از وضعيت تيمها و بازيکنان در پايان هر هفته بر روي گزينه مورد نظر کليک کنيد .

مسابقات ليگ برتر

1387-1386

>>> ليست مسابقات , جدول مسابقات , ده نفر گلزن برتر , بازيکنان اخطاري و اخراجي , بازيکنان محروم , جدول فراواني گلهاي رد و بدل شده بر مبناي هر 15 دقيقه بازي در پايان هر هفته ليگ برتر

>>>بازيکنان اخطاري و اخراجي هر تيم, جدول فراواني گلهاي زده و در يافتي هر تيم بر مبناي هر 15 دقيقه ، جمع حضور و عملكرد بازيكنان هر تيم در پايان هفته